all-places

מחנה יהודה

  • All Places הינו כיום אחד מאתרי האירועים המובילים בישראל המספק ליווי וייעוץ בתחום האירועים. את עיצוב האתר הראשון ביצענו לפני מספר שנים. לאחרונה ביצענו עיצוב חדש, מתקדם ונקי יותר. גם אתר זה כמו רבים אחרים ״נעטף״ בעיצוב חדש ללא צורך החלפת האתר תוך שמירה על תכני האתר, כתובות העמודים, הקטגוריות וכ״ו.